Двамата съпрузи Айнур и Шери, намерени мъртви в Куклен, вероятно са починали при задушаване от печката на твърдо гориво. На двете тела вчера се натъкнал синът Акиф, който