Първи решения в управлението на Община Куклен

obshtinataaaaaaa

Вече е известен състава на постоянните комисии в Общинския съвет. Припомняме, че на първото заседание на съвета за Председател беше избран Пламен Гошев. На второто си заседание, след изненадващо напускане на съветниците Димитър Сотиров и Ангел Милянчев, Общинският съвет избра председатели и членове на четири комисии, а именно:
1. Комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и териториално и селищно устройство: Председател – Борислав Аргиров и членове – Пламен Гошев, Надрие Мурадова, Ердуан Мехмед, Албена Костадинова, Райчо Бижев, Сали Рамаданов.
2. Комисия по законност, обществен ред, сигурност, транспорти безопасност на движението: Председател – Зехра Бекирефенди, членове – Борислав Момчев, Салимехмед Мюмюн, Райчо Бижев, Борислав Аргиров.
3. Комисия по здравеопазване, образование, култура, социална политика, младежки дейности и спорт: Председател – Ердуан Мехмед, членове – Сали Рамаданов, Митко Димитров, Албена Костадинова, Борислав Момчев.
4. Комисия по евроинтеграция, земеделие и екология: Председател – Албена Костадинова, членове – Пламен Гошев, Надрие Мурадова, Митко Димитров, Салимехмед Мюмюн.

На следващото си заседание Общинският съвет ще разглежда промени в статута на поземлени имоти по молби на собственици, тъй като сроковете за такива решения изтичат в края на 2015 г., научи Куклен Днес.
След назначенията на Христо Божинов като заместник-кмет и на Валя Кръстанова като главен експерт по информационното обслужване на Община Куклен, се очаква трето назначение в лицето на Гергана Куцинова, която беше главен счетоводител и дясна ръка на екс кмета Димитър Сотиров.

Усилено се коментира, че новият кмет г-жа Белчева се стреми да си осигури поне минимален комфорт с групата общински съветници, водени от бившия кмет, тъй като не получавала необходимото разбиране за водената от нея политика от болшинството в Общинския съвет.

Припомняме, че между Куцинова и Община Куклен има висящо съдебно дело, по което се разглежда законността на нейното уволнение. Усилено се коментира, че с Куцинова ще бъде подписано споразумение за прекратяване на съдебното дело и за възстановяването й на работа като Главен счетоводител. В противен случай тя нямала шансове да седне на стола като ръководител на финансите на общината, а в най-добрия случай, при уважаване на иска й от върховния съд, това можело да стане едва след 1 до 2 години.

На този етап делата и правомощията на младия заместник-кмет Христо Божинов продължават да са дълбока тайна за местната общественост. Или по-скоро и той самият е напълно неориентиран, и все още не знае какво трябва да прави, посочват запознати. Други пък коментират, че на младежа просто му трябва стаж и временна заетост, като той нямал намерение да се бърка в общинските работи и да се ангажира с конкретни задачи.

Коментира се закупуването на комунална техника и създаване на ново общинско предприятие за сметосъбиране и сметоизвозване. Намеренията на новият кмет за решаването и на други стопански задачи, като асфалтирането на пътища, ремонти, закупуване на техника и други, все повече се свързват с продажба на общински имоти с цел пълнене на общинската касичка. Според запознати новото ръководство ще разчита главно на приходите от продажби на общинско имущество, за да финансира строителната си програма.

Add a Comment