Осъдиха Джимито на още 4 години и половина затвор

djimi

Наказателното производство срещу Стоян Анастасов приключи с осъдителна присъда на първа инстанция.

Съгласно внесеният от Районна прокуратура гр. Пловдив обвинителен акт, Анастасов, в качеството си на управител на „Анастасов“ ЕООД, гр. Пловдив възбудил и поддържал заблуждение у Ю. Г. и З. П. и с това им причинил вреди в големи размери на обща стойност 95 974.25 лева.

Анастасов сключил с пострадалите предварителни договори за продажба на недвижими имоти „на зелено“, без да има възможност и намерение да изпълни поетите от него задължения, тъй като целта му била да си набави по този начин имотна облага.

В изпълнение на тази си цел Анастасов поддържал у пострадалите близо две години заблуждението, че ще им продаде апартаменти, за да могат те през това време на различни вноски да му заплатят пълната им стойност.

Наред с горното Анастасов е обвинен и за престъпление срещу кредиторите – за това, че не поискал от съда да открие производство по несъстоятелност на управляваното от него дружество в 30-дневен срок, след като същото спряло плащанията си и изпаднало в неплатежоспособност.

Първоинстанционният съд постанови осъдителна присъда, по която Анастасов е признат за виновен и по двете обвинения. Определено му е общо наказание в размер на четири години и шест месеца лишаване от свобода.

Add a Comment