Разширяват пътя Пловдив-Асеновград, правят кръгово на разклона за Куклен

Clipboard025444

Дългоочакваното удвояване на път II-86 Пловдив – Асеновград може да стартира до края на годината, съобщи народният представител инж. Атанас Ташков, който е бивш директор на ОПУ Пловдив. По думите му обектът е предвиден за финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Очаква се в края на март или началото на април да бъде обявена безвъзмездна схема „Регионална пътна инфраструктура“ на обща стойност 380 млн. лв., от които 20 млн. лв. ще са за разширението на пътя Пловдив – Асеновград. Бенефицент е Агенция „Пътна инфраструктура“, която ще обяви обществена поръчка за изпълнител.

Реконструкцията на обект: „Път II-86 Пловдив-Асеновград-Смолян, участък от км 14+860 до км 25+150″ беше включена за финансиране по програма „Транзитни пътища V“, като част от Лот 15, но така и не стартира. Трасето на 10-километровата отсечка преминава през териториите на общините „Родопи“, Куклен и Асеновград. Проектът предвижда рехабилитация на съществуващото платно от изхода на Пловдив до входа на Асеновград и изграждане на второ 10-метрово платно за движение с разделителна лента между тях. Ще бъдат изградени две кръгови кръстовища на разклона за Крумово и за Куклен и пътен възел при кв. Горни Воден, Асеновград, за който се налагат допълнителни отчуждителни процедури.

През месец май 2013 г. Парцеларен план за обект от км 14+860 до км 25+150 е внесен за разглеждане от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика. След одобряването на Подробния устройствен план – Парцеларен план за обекта от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика, Агенция „Пътна инфраструктура“ има готовност да предприеме искане за принудително отчуждаване по реда на Закона за държавна собственост пред Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие.

Add a Comment