Работниците в КЦМ плашат с протест заради пенсионната реформа

kcmmmm

В свои декларации работниците и служителите от най-големите металургични предприятия в България – „Аурубис България“ АД, „Стомана индъстри“ АД, „Алкомет“ АД, „КЦМ“ АД, „Промет Стиил“ АД, заявяват своето несъгласие с предвижданата от правителството пенсионна реформа.

Те не приемат частични промени в т.нар. „пенсионна реформа“ само чрез ограничаване достъпа на работещите българи до пенсия. Работещите в металургията подчертават, че трудът им е тежък и средата оказва негативно влияние върху здравето на хората.

В декларациите си те предупреждават, че при липса на воля за социално справедливо решаване на възникналия сериозен казус ще отстояват правата си с всички възможни форми на протест, като заявяват, че ще се присъединят към Националния протестен шествие-митинг на КНСБ, който ще се проведе на 11 декември 2014 г.

Add a Comment